Amsterdam – Van Linschotenstraat 38, € 375.000,- k.k.

Aantal kamers
3
Woonoppervlakte
63 m2
Bouwjaar
1879
Meer kenmerken >

*English translation below*

Eigentijds, modern en licht appartement met een perfecte indeling en een ruime berging recht boven de woning.
Gelegen in de Zeeheldenbuurt in West(erpark), een hippe woonbuurt met leuke restaurantjes, mooie grachtjes en allerlei andere voorzieningen op loopafstand van het centrum.

INDELING
Via het gemeenschappelijke entree en het brede en verzorgde trappenhuis kom je op de derde etage waar toegang is tot het appartement.
Wat opvalt als je binnenkomt is de moderne maar ook warme sfeer die deels komt door de gerookte en getrommelde eiken parketvloer.
Aan de linkerkant van de gang is de ruime stoere keuken, vernieuwd in 2015 en voorzien van een prachtige vloer van Portugese handgemaakte tegels, groot SMEG-fornuis met oven, ingebouwde vaatwasser en een losse koelkast.
Aan de rechterzijde ligt de ruime hoofdslaapkamer en een tweede kleinere baby/werk/logeerkamer.
Vervolgens loop je de royale woonkamer in, lekker licht vanwege de grote openslaande ramen aan twee kanten en ruim genoeg voor een grote eettafel en zithoek.
De badkamer heeft een douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine. Het toilet is apart. Op de bovenste etage, recht boven de woning, is er een ruime berging, voorzien van elektra. Om de hoek van de woning is een gemeenschappelijke fietsenstalling voor bewoners.

Het huis werd in de tweede helft van 2015 grondig gerenoveerd, o.a. werden de muren en plafonds gestuukt en werd er een nieuwe keuken geïnstalleerd. Bij dit huis hoef je dus eigenlijk niets te doen: gewoon verhuizen en gaan wonen.

WOONOPPERVLAKTE
De woning is ingemeten door een extern bureau conform NEN2580.
Het netto woonoppervlak is 63 m2, bruto bedraagt het 78 m2, dit is exclusief de berging.
De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meet-uitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

ONDERHOUD
Het appartement ligt in een pand dat in 1879 is gebouwd. Een gezonde en actieve vereniging van eigenaren zorgt voor orde op zaken. Uiteraard zijn alle stukken ter inzage beschikbaar. Intern werd de woning in 2015 gerenoveerd.

ISOLATIE
Het appartement is volledig voorzien van dubbele beglazing. Het energielabel dat werd afgegeven is E. De woning wordt verwarmd via een CV-ketel uit 2010.

EIGENDOMSSITUATIE GROND
Het appartement ligt op grond van de gemeente Amsterdam. De canon is afgekocht tot 31 december 2054. De Algemene Bepalingen Voortdurende Erfpacht 2000 Amsterdam zijn van toepassing.
Een voorbeeld van de berekening voor de eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanon is beschikbaar.

SPLITSING
In 2013 is dit pand gesplitst in appartementsrechten.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Het beheer van de vereniging van eigenaren wordt verzorgd door Newomij VvE Beheer.
De servicekosten bedragen per maand € 110,54.
De vereniging heeft een gezond reserve opgebouwd en een MJOP is ter inzage beschikbaar.

PARKEREN EN BEREIKBAARHEID
De verbindingen met het openbaar vervoer zijn uitstekend; diverse tram- en bushaltes zijn op loopafstand en ook het Centraal Station is dichtbij. Met de auto ben je binnen enkele minuten op de Ring A10.
Er is momenteel een korte wachttijd voor een parkeervergunning. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de site van de Gemeente Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/vergunninggebied). De kosten bedragen per jaar € 330,-.

LOCATIE
Wonen in een leuke maar nog betrekkelijk onbekende buurt aan de rand van het centrum met diverse hotspots zoals Pikoteo (Spaanse gerechten), restaurant Bak (gelegen aan het water met uitzicht op de Houthavens), wijncafé Worst en het huiskamerrestaurant Marius. Allemaal het bezoeken waard.
In de buurt kun je terecht voor alle dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen zoals de Albert Heijn (Haarlemmerplein), Marqt (Haarlemmerdijk) en andere kleine buurtwinkels en speciaalzaakjes. Je loopt zo naar het Westerpark en via de Haarlemmerdijk wandel je de Jordaan in. Ook de steeds hipper wordende Houthavens zijn op loopafstand.

BIJZONDERHEDEN
• Bouwjaar 1879, interne renovatie 2015
• Woonoppervlakte 63 m2
• Ruime berging boven de woning
• Dubbele beglazing door de gehele woning
• Servicekosten per maand € 110,54
• CV ketel uit 2010
• Door de hoekligging super licht
• Geen boven- en zijburen
• Erfpachtcanon afgekocht tot 2054

OPLEVERING
De oplevering zal in overleg plaatsvinden.

Voor deze woning is een eigen website beschikbaar, check VanLinschotenstraat38.nl

Deze aanmelding is met zorg samengesteld; de informatie die wordt verstrekt is echter indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

…………………….

Contemporary, modern and bright apartment with a perfect layout and a large storage room right above the house.
Located in the Zeeheldenbuurt in West (erpark), a trendy neighborhood with nice restaurants, beautiful canals and all kinds of other facilities within walking distance of the center.

LAYOUT
Through the common entrance and the wide and well-kept staircase you enter the third floor where you can access the apartment.
What strikes you when you enter is the modern but also warm atmosphere that is partly due to the smoked and tumbled oak parquet floor.
On the left side of the corridor is the spacious kitchen, renovated in 2015 and equipped with a beautiful floor of Portuguese handmade tiles, large SMEG stove with oven, built-in dishwasher and a separate refrigerator.
On the right is the spacious master bedroom and a second smaller baby / work / guest room.
Then you walk into the spacious living room, nice and light because of the large opening windows on two sides and spacious enough for a large dining table and sitting area.
The bathroom has a shower, sink and connection for the washing machine. The toilet is separate. On the top floor, right above the house, there is a large storage room, equipped with electricity.
Around the corner of the house is a common bicycle parking for residents.

The house was thoroughly renovated in the second half of 2015, among other things, the walls and ceilings were plastered and a new kitchen was installed. With this house you do not have to do anything: just move and live.

HOUSE SURFACE
The property is measured by an external agency in accordance with NEN2580.
The net living space is 63 m2, gross is 78 m2, this is excluding the storage.
The measuring instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the user surface. The measurement instruction does not fully exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.

MAINTENANCE
The apartment is in a building that was built in 1879. A healthy and active association of owners takes care of things. Of course, all documents are available for inspection. Internally the house was renovated in 2015.

INSULATION
The apartment is fully equipped with double glazing. The energy label that was issued is E. The house is heated via a central heating boiler from 2010.
PROPERTY SITUATION GROUND
The apartment is based on the municipality of Amsterdam. The canon has been bought off until December 31, 2054. The General Provisions Continuous Annual Lease 2000 Amsterdam apply.
An example of the calculation for the perpetual surrender of ground lease canon is available.

SPLIT
In 2013, this building was split into apartment rights.

OWNERS ASSOCIATION
The management of the owners’ association is provided by Newomij VvE Beheer.
The service costs are € 110.54 per month.
The association has built up a healthy reserve and an MJOP is available for inspection.

PARKING AND ACCESSIBILITY
The connections to public transport are excellent; various tram and bus stops are within walking distance and the Central Station is close by. By car you are within a few minutes on the Ring A10.
There is currently a short waiting time for a parking permit. For the most up-to-date information, we refer you to the site of the Municipality of Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning/vergunninggebied). The costs are € 330 per year.

LOCATION
Living in a nice but still relatively unknown neighborhood on the edge of the city center with various hotspots such as Pikoteo (Spanish cuisine), restaurant Bak (located on the water overlooking the Houthavens), wine bar Worst and the living room restaurant Marius. All worth a visit.
In the neighborhood you can go for all daily and non-daily groceries such as the Albert Heijn (Haarlemmerplein), Marqt (Haarlemmerdijk) and other small local shops and specialty shops. You walk to the Westerpark and via the Haarlemmerdijk you walk into the Jordaan. The Houthavens, which are becoming more and more hoppy, are also within walking distance.

PARTICULARITIES
• Year 1879, internal renovation 2015
• Living area 63 m2
• Spacious storage room above the house
• Double glazing throughout the house
• Service costs per month € 110.54
• CV boiler from 2010
• Super light due to the corner location
• No top and side neighbors
• Annual lease payments surrendered to 2054

DELIVERY
The delivery will take place in consultation.

For this property is a private website available, check VanLinschotenstraat38.nl

This notification has been compiled with care; however, the information that is provided is indicative and no rights can be derived from it.

Kenmerken

Overdracht

Koopprijs
€ 375.000,- k.k.
Object aanmelding
In verkoop genomen
Status
Onder bod
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Huidig gebruik
Woonruimte
Bouwvorm
bestaande bouw
Bouwjaar
1879
Bouwjaar omschrijving
interne renovatie 2015

Oppervlakte & inhoud

Gebruiksoppervlakte woonfunctie
63 m2
Inhoud
157 m3

Indeling

Aantal verdiepingen
1
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Woonlaag
3
Aantal woonlagen
1

Meer informatie over dit object